Ambalaj

Genel Özellikler

 • Sektöre Özel Üretim Yönetimi
  Sektöre Özel Üretim Yönetimi

  Ambalaj sektörüne yönelik üretim reçeteleri tanımlanabilir. Sistemde üretim detayları kolaylıkla tanımlanabilir. Tanımlama sırasında yarı mamüller ve çoklu iş istasyonları bir operasyon dizisi oluşturulabilir, çok seviyeli Malzeme İhtiyaç Listesi oluşturulabilir ve Malzeme Ana Üretim Çizelgelemesi (MPS), MRPI-II ve Siparişe yönelik kapasite planlaması (CTP) gibi araçlar ile planlama yapılabilir.

 • Tedarik Zinciri Yönetimi
  Tedarik Zinciri Yönetimi

  Satınalma, planlama, üretim ve dağıtım departmanlarının tedarik zinciri süreçleri sistemde tanımlanabilir ve yönetilir.

 • Malzeme Yönetimi Optimizasyonu
  Malzeme Yönetimi Optimizasyonu

  Hammadde, yarı mamül ve ürün katalogları sistemde malzeme sınıf ve hiyerarşileri kullanılarak tanımlanabilir.

 • Satış Yönetimi
  Satış Yönetimi

  Logo Çözümleri müşteri siparişlerinin karşılanması için planlama, satınalma, finans ve ambar yönetimi ile entegre sağlam bir altyapı kurmaktadır. Müşteriler sağladıkları satış iadeleri, ciro ve karlılık gibi rasyolar ile analiz edilebilir.

 • Optimize Edilen Maliyetler
  Optimize Edilen Maliyetler

  Operasyonel kararların sonuçları üst yönetim tarafından değerlendirilebilir. Her üretim emri en alt seviyeye kadar personel, malzeme, iş istasyonu ve dolaylı maliyetlerin dağılımı detayında analiz edilebilir.