Collector

Collector, LOGO ürün data’sını oluşturan fiş ve kartların; aynı network içerisinde yer alan kaynak server, database ve firmadan, hedef server, database ve firmaya otomatik ya da manuel  aktarımını sağlamak için geliştirilmiş özel bir üründür.
Farklı firmalara veri gönderimini, tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge gönderimi,  grup şirketleri arasında veri aktarımlarını sağlamaktadır. GO3, Tiger 3, Tiger 3 Enterprise ve Tiger Wings ürünleri ile anlık ve tam entegrasyonludur.
Merkezi yönetim ile ototmatik ve manuel aktarım parametreleri tanımlanabilir. Birden fazla şablon tanımlanarak, farklı parametrelere göre farklı aktarım seçenekleri sağlanabilir. 
Fişlerdeki işyeri no ,bölüm no, ambar no ve fabrika hedef firmaya farklı numaralar ile aktarılabilir.
Aktarımı kolaylaştırmak amacı ile aktarımdan önce aktarımı yapılacak kart ve fişler analiz edilir. Hedef firmada bileşenlerin eksik olup olmadığı kontrol edilerek eksik tanımlar eklenir, bu şekilde aktarımında sağlıklı yapılması sağlanmış olur. Bu sayede fiş aktarılmadan önce kart aktarımına gerek duyulmaz. Fiş aktarımı sırasında fişi oluşturan kart ve buna bağlı alt kartlar otomatik olarak hedef firmada yok ise aynı kod ile oluşturulur. Daha sonra fiş aktarımı yapılır.
Merkezi yönetim ile manuel ve otomatik aktarım parametreleri tanımlanabilir. Birden fazla şablon tanımlanarak, farklı parametrelere göre farklı aktarım seçenekleri oluşturulabilir. Aktarım için şablonlarda koşul kısmına istenilen SQL cümleleri yazılarak sınırsız koşul verilebilmektedir.
Cari hesap kartı, malzeme kartı,  sipariş, İrsaliye ve faturalara bağlı arayüz uyarlama ve LOD uyarlama tablolarındaki bilgilerin de taşınması sağlanır.
Fişlerdeki Seri/Lot bilgilerinin taşınıp taşınmaması parametre ile kontrol edilebilir. Buna bağlı olarak hedef firmaya aktarılacak ürünlerin izleme türü “izleme yapılmayacak” olarak aktarılması sağlanır.
Aktarılacak fişlerin muhasebe hesap kodlarının taşınıp taşınmaması parametreye bağlıdır. İstenirse hedef firmadaki muhasebe bağlantı kodlarından atama yapılması da sağlanabilir.
Otomatik aktarım özelliği ile belirlenen zamanda, işaretlenen kart ve fişlerin otomatik olarak aktarım yapılması imkânı sağlanır.
Kaynak firmada değiştirilen kartlar ve kaynak firmada değiştirilen veya iptal edilen fişler hedef firmada güncellenir.

 

Genel Özellikler

 • Teknolojik Alt Yapı
  Teknolojik Alt Yapı

  Logo'nun GO3, Tiger 3, Tiger  3 Enterprise ve Tiger Wings ürünleri ile anlık ve tam entegrasyon,
  Tek merkezden aktarımların yönetimi,
  Ayrıntılı genel parametre yapılandırılması.

 • Sınırsız Koşul Verebilme İmkanı
  Sınırsız Koşul Verebilme İmkanı

  Aktarım için şablonlarda "Koşul" kısmına istenilen "sql" cümleleri yazılarak sınırsız koşul verebilme imkanı sağlar.

 • Çapraz Aktarım Parametresi
  Çapraz Aktarım Parametresi

  Çapraz aktarım parametreleri ile alım siparişi satış siparişi olarak, satış siparişi alım sipariş olarak,  çek/senet giriş, ch fişi çek/senet çıkış fişi olarak aktarılabilir. Yine aynı şekilde satın alma/satış irsaliye ve fatura fiş türleri hedef firmaya farklı fiş türü olarak aktarılabilir. Fişlerde geçen cari hesap, malzeme ve muhasebe hesap kodları parametreye bağlı olarak hedef firmaya farklı kodlar ile aktarılabilir.

 • Otomatik Aktarım
  Otomatik Aktarım

  Otomatik aktarım özelliği ile belirlenen zamanda, işaretlenen kart ve fişlerin otomatik olarak aktarım yapılması imkânı sağlanır.

 • Veri Bütünlüğü
  Veri Bütünlüğü

  Logoya aktarımlar, Logo Objects ile yapıldığında veri bütünlüğü ve sürüm geçişlerinde sorun yaşanmaması sağlanır.