Turizm

Genel Özellikler

 • Hizmet Operasyonlarının Etkin Yönetimi
  Hizmet Operasyonlarının Etkin Yönetimi

  Sektöre yinelik Logo Çözümleri ile hizmet operasyonlarının yönetim ve analizi gerçekleştirilir ve müşterilere verilen hizmetlerin maliyeti hesaplanır. Operasyon/işlem bazında maliyetler ile karlılıklar belirlenir ve detaylı olarak takip edilebilir.

 • Varlık Yönetimi
  Varlık Yönetimi

  Proje bazında varlıkların maliyet yönetimi, aktivasyonu, bakımı ve takibi zengin varlık yönetimi özellikleri ile gerçekleştirilir.

 • Etkin İnsan Kaynağı Yönetimi
  Etkin İnsan Kaynağı Yönetimi

  İnsan Kaynakları modülleri ile çalışanların yetkinlikleri yönetilir ve geliştirilir. Performans kriterleri belirlenebilir ve yönetilebilir, gerekli eğitimler ile kariyer olanakları oluşturulabilir ve bordroları basılabilir.

 • Satış Maliyetlerinin Optimize Edilmesi
  Satış Maliyetlerinin Optimize Edilmesi

  Hizmetler için gerekli  masraf kalemleri ve malzemenin belirlenmesi ile ilgili satış işlemleri ile ilişkilendirme yapılır.

 • Satış Yönetimi
  Satış Yönetimi

  Ürün, hizmet, hizmet grupları satış tutar/miktar, satıştan iadeler ve maliyet bazında analiz edilir. Analiz sonuçlarına göre hedef oluşturup, strateji belirlemek mümkündür. Logo uygulamaları müşteri siparişlerinin karşılanmasını finans ve dağıtım yönetimi modülleri ile entegre eder.